Drs. Eveline Karelse 
Teamtrainingen ter ondersteuning van primaire processen

Anders vergaderen

Voor wie? 

- managers / teamleiders en hun team 


Wat is het? 

Deze training richt zich op beter vergaderen: een resultaatgerichte aanpak door out-of-the-box trainingen voor managers en hun teams. 

Kernwoorden: teambuilding, concrete aanpak, leren professioneel en doelgericht overleggen. 


In de training kunnen, afhankelijk van uw vraag, de volgende onderwerpen aan bod komen: 

- motivatie: wat is motivatie en hoe kun je mensen motiveren tot gedragsverandering  

- de communicatie van de deelnemers 

- oefenen met praktijksimulaties door een acteur  

- effectieve evaluatie van vergaderingen 

- teambuilding-activiteiten, zoals samen het afsluitende diner koken onder leiding van een professionele kok 

Vast onderdeel is een test yourself: de uitkomst geeft aan in welke mate medewerkers constructief kunnen bijdragen aan de vergadering. 
Waarom? 

Vergaderen is nuttig en overleggen in teams is noodzakelijk. De manier waarop is echter niet altijd even zinvol. Soms worden beslissingen als te veel top-down ervaren, ontbreekt een gevoel van urgentie of vindt men de vergaderingen langdradig. Dit kan weerstand oproepen bij de deelnemers. Medewerkers geven dit meestal niet zo direct aan, maar doen dat indirect: door weg te blijven of te laat te komen op vergaderingen. De rondvraag is soms een mijnenveld voor de voorzitter, omdat op dat moment medewerkers langdurig in discussie gaan over weinig relevante onderwerpen. Op deze manier vergaderen is eigenlijk voor niemand leuk.

Als manager zou u deze negatieve cirkel willen doorbreken, ook als daarvoor pittige  interventies nodig zijn. Met mijn procesbegeleiding wordt het voor u en uw team een constructieve ervaring. 

 

 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info