Drs. Eveline Karelse 
Teamtrainingen ter ondersteuning van primaire processen

Differentiatie in het voortgezet onderwijs

Voor wie? 

- Docententeams in het voortgezet onderwijs 

 

Wat is het? 

- Deze training richt zich op deskundigheidsbevordering.  

Kernwoorden: interactie, voorbeelden uit de praktijk en bruikbare tips 


In de training kunnen, afhankelijk van uw vraag, de volgende onderwerpen aan bod komen: 

- opstellen van een gedifferentieerde leerlijn 

- instructiemodellen die passen bij differentiatie 

- werkvormen en opdrachten 

- toetsen en beoordelen 

het geven van motiverende feedback 


Vast onderdeel is een test yourself: de uitkomst geeft aan in welke mate docenten al gedifferentieerd werken. 


Waarom? 

In het primair onderwijs heeft de leerkracht vaak goede kennis van differentiatie in de klas. Hij/Zij moet ook wel, want de uitstroom van groep 8 kent grote verschillen. Eenmaal in het voortgezet onderwijs lijkt differentiatie niet meer nodig: de leerlingen zijn immers al in homogene groepen ingedeeld. Dit valt in de praktijk tegen: in de groep ontstaan gaandeweg het jaar veel individuele verschillen. Scholen formeren bovendien nogal eens een combinatieklas. Docenten in het voortgezet onderwijs krijgen daardoor behoefte om goed te kunnen differentiëren, maar missen soms de specifieke kennis en vaardigheden. 


Nicole Hazebroek, docente frans: 

"Eveline gaat ontspannen en positief met mensen om. Hierdoor voelde iedereen zich op zijn gemak tijdens de training. Ze kijkt naar wat mensen verbindt. Hierdoor werken ze beter samen."  


 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info